Naším hlavním cílem je prosazovat a hájit zájmy „myasteniků“, dle našich možností vytvářet podmínky pro jejich plnohodnotný život a zapojení do společnosti, zejména v těchto oblastech:

  • zvyšovat povědomost o onemocnění MG mezi odbornou i laickou veřejností

  • dosáhnout významného zlepšení léčebné péče

  • prosazovat rehabilitační a lázeňskou péči pro pacienty MG

  • realizovat spolkové aktivity – společná víkendová setkání, odborné přednášky, kulturní akce, poradenství on-line

MYASTHENIA GRAVIS – těžká svalová slabost je onemocnění vzácné a poměrně málo známé u laické veřejnosti, ale bohužel i u některých lékařů a zdravotníků. Abychom více ochránili „myasteniky“, vytvořili jsme plastovou kartu pacienta s MG a zajišťujeme i její výrobu pro všechny žadatele.

Karta obsahuje důležitá telefonní čísla a také pokyny pro lékaře, takže v naléhavých případech, ale i při kontrolách specialistů se neztrácí čas a vše důležité je ihned k dispozici.

V praxi se nám karta velmi osvědčila, podobně jako silikonové náramky s názvem našeho onemocnění.

Více zajímavých informací o onemocnění MG, o našich aktivitách i kontakty naleznete na našich webových stránkách www.mygra.cz.

mygra