Pomoc je poskytována také dětským odd. nemocnic zakoupením přístrojů, vybavení pro JIP, kardiocentra a další oddělení, která léčí nemocné pacienty, podporujeme dětská zařízení pro handicapované děti, ústavy sociální péče, dětské stacionáře …

Nejvíce se však o.p.s. Život dětem zaměřuje na pomoc dětem, které jsou v celodenní domácí péči svých rodičů a potřebují nejrůznější zdravotní pomůcky, invalidní vozíky a kočárky, rehabilitační a ozdravné pobyty, speciální terapie apod.

Jedná se o závažná onemocnění, jako např. dětská mozková obrna, kombinovaná onemocnění, vrozené vady, nemoc „EB“ tzv. motýlích křídel, mukopolysacharidoza, cystická fibroza ….

Mezi onemocnění vzácná patří spinální muskulární atrofie

www.zivotdetem.cz