Nejvíce pacientů v léčbě je v ČR u dětí s typem nemoci MPS II (syndrom Hunter). Pro většinu pacientů (např. MPS III typu) lék zatím k dispozici není. Průběh onemocnění výrazně mění kvalitu života pacientů i pečující rodiny.

Životní zkouška

Dlouhodobá péče představuje jednu z nejtěžších zkoušek pro všechny zúčastněné. Od roku 1994 působí u nás národní Společnost pro mukopolysacharidosu. Pomáhá více než třem desítkám pacientů a jejich rodin zvládat dopady mimořádně závazného onemocnění.

www.mukopoly.cz