A právě do této druhé podskupiny spadá Schnitzler-syndrom, vzácná kombinace chronické kopřivky a paraproteinémie.

Kopřivka

Bledě růžová nebo červená kopřivkovitá vyrážka, někdy doprovázená svěděním, postihuje obvykle končetiny a trup. Výsevy se objevují bez zjevné příčiny, někdy však souvisejí s konzumací alkoholu, kořeněných jídel, s tělesnou námahou či pobytem v chladném prostředí. Jednotlivé pupeny mohou splývat do větších ploch a velikost ložisek pak kolísá od 0,5 cm až po více než 10 cm v průměru. Paraproteinémie, jako druhý hlavní příznak nemoci, označuje přítomnost různě velkého množství zcela identických molekul jedné bílkoviny (paraproteinu) v krvi. I když je její výskyt ve zdravé populaci poměrně častý (u 3 % obyvatel starších 50 let), při nálezu paraproteinu musíme vyloučit některou ze vzácných krevních chorob. Schnitzler-syndrom patří sice mezi ty nejvzácnější, při jeho nerozpoznání však bývá problematické zvládání kopřivky, ale i dalších doprovodných příznaků (horečky, bolesti kostí a kloubů).

Biologická léčba kopřivky

Léčba Schnitzler-syndromu je trvalá a spočívá v tlumení zánětu, který zodpovídá za většinu projevů tohoto onemocnění. Nejčastěji se využívá protizánětlivý efekt glukokortikoidů, ty však s sebou přinášejí, zejména při dlouhodobém užívání, řadu nepříjemných nežádoucích účinků. Velmi výhodnou alternativu představuje biologická léčba anakinrou. Každodenní podkožní aplikace anakinry bývají dobře snášeny, o schválení léku ale rozhoduje pojišťovna.